ทดสอบ2
nutoan | การดู 184 ครั้ง | 2 วันที่แล้ว

มาเรียน Data Science เบื้องต้นกัน ! โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่สามารถทำวิเคราะห์ Analytics ได้มากมายตั้งแต่การทำวิเคราะห์เบื้องต้น


รายการแนะนำอื่นๆ