คอร์ส ช่องทางการขาย

Card image

ทดสอบ2

มาเรียน Data Science เบื้องต้นกัน ! โปรแกรม R เป็นโปรแกรมที่สามารถทำวิเคราะห์ Analytics ได้มากมายตั

15,000 บ.

สั่งซื้อคอร์ส